องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์)

21 มีนาคม 2567
ขนาดตัวอักษร