องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์ รักษาโควิด-19พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 3 เมษายน 2567

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์ รักษาโควิด-19พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงาน 3 เมษายน 2567

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงาน 2 เมษายน 2567

​​​​​​​ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ ผู้อำนวยการกองวิจัยวัตถุดิบและเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 31 มีนาคม 2567

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

องค์การเภสัชกรรมจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 (รุ่นที่ 3) 29 มีนาคม 2567

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567

คณะเภสัชกรจาก สสจ. และโรงพยาบาลในสังกัด สป. จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมการดำเนินงาน 27 มีนาคม 2567

ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะเภสัชกรจาก สสจ. และ

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 5 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 5 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ขององค์การเภสัชกรรม 3 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 28 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO