องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
องค์การเภสัชกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านการประเมิน ITA ระดับ A พร้อมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7 ธันวาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านการประเมิน ITA ระดับ A พร้อมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การเภสัชกรรมจัดโปรโมชัน GPO CURMIN & GPO SIBANNAC ลดราคาสูงสุด 50% ต้อนรับปีมะโรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 5 ธันวาคม 2566

องค์การเภสัชกรรมจัดโปรโมชัน GPO CURMIN & GPO SIBANNAC ลดราคาสูงสุด 50% ต้อนรับปีมะโรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 29 พฤศจิกายน 2566

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง 22 พฤศจิกายน 2566

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

องค์การเภสัชกรรม จับมือ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 16 พฤศจิกายน 2566

องค์การเภสัชกรรม จับมือ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

องค์การเภสัชกรรมมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชุด ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง 14 พฤศจิกายน 2566

องค์การเภสัชกรรมมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชุด ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 8 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 7 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 6 ธันวาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 24 พฤศจิกายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO