องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 5 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 5 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ขององค์การเภสัชกรรม 3 เมษายน 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 28 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง) 22 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแผนงานกลยุทธ์ โทร. 02-2038150

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิเภสัชศาสตร์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 21 มีนาคม 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO