องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา หารือความร่วมมือ 21 กุมภาพันธ์ 2567

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Mr.Thor Stadil THORNICO'S

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 13 กุมภาพันธ์ 2567

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรางกูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 1 ให้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์

อภ.ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน 12 กุมภาพันธ์ 2567

อภ.ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน

องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับนายอัรดะชีร เกาะดีรี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย

GPO ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางนําครัวไทยสู่ครัวโลก ประจำปี 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ร่วมพิธีเปิดงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย

คณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ภูฏาน เยี่ยมชมการดำเนินงาน 6 กุมภาพันธ์ 2567

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสื่อมวลชน มอบผ้าห่ม-ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย ให้ผู้ประสบภัยหนาวที่แม่ฮ่องสอน 4 กุมภาพันธ์ 2567

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับสื่อมวลชน มอบผ้าห่ม-ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย ให้ผู้ประสบภัยหนาวที่แม่ฮ่องสอน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย หารือแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านการพัฒนายาชีววัตถุ 31 มกราคม 2567

องค์การเภสัชกรรม โดย พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นหนึ่งการประเมิน ITA ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3 30 มกราคม 2567

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นหนึ่งการประเมิน ITA ประจำปี 2567 รุ่นที่ 3

องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567 25 มกราคม 2567

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2567

สัมมนาเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นหนึ่งการประเมิน ITA ประจำปี 2567 25 มกราคม 2567

ภญ.วีณา เสถียรโภคทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ความเป็นหนึ่งการประเมิน ITA ประจำปี 2567

องค์การเภสัชกรรมจัดประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลภาครัฐ 18 มกราคม 2567

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567