GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

27 ตุลาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมขอเชิญร่วมงาน “วันสะเก็ดเงินโลก” ณ ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี

February 24 2024
ขนาดตัวอักษร

     

     เนื่องใน"วันสะเก็ดเงินโลก" (World Psoriasis Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี องค์การเภสัชกรรมกำหนดจัดกิจกรรมวันสะเก็ดเงินโลกขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 12.00 – 13.00 น. ณ ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม จีพีโอ เฮลท์แคร์ สาขาราชเทวี เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรค รวมถึงมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรัง  โดยมีกิจกรรม การบรรยายให้ความรู้   เรื่อง โรคสะเก็ดเงิน ผลิตภัณฑ์สำหรับการรักษา บรรเทาอาการ และวิธีดูแลตัวเอง จากเภสัชกรประจำร้านยาขององค์การเภสัชกรรม พร้อมรับของที่ระลึก และลุ้นรับของรางวัลมากมายฟรีตลอดงาน 

     จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือติดตามรับชมได้ทาง FB ขององค์การเภสัชกรรม