องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมเตรียมพร้อมผลิตและสำรองยาชุดผู้ประสบภัย รองรับสถานการณ์น้ำท่วม

7 ตุลาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

     
     องค์การเภสัชกรรมส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมสำรองยาเพิ่ม 1 แสน 2 หมื่นชุด และยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด และมีวัตถุดิบพร้อมผลิตยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


     พญ.มิ่งขวัญ  สุพรรณพงศ์  ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนขององค์การเภสัชกรรมได้ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโครนาโซน 5 กรัม ยาเพรดนิโซโลนครีม 5 กรัม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอร์เฟนิรามิน ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำสี พลาสเตอร์ โดยขณะนี้ได้จัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้ว จำนวน 5,000 ชุด ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,000 ชุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,000 ชุด 


     ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ องค์การฯ ยังได้มีการสำรองยาชุดผู้ประสบภัยอีกจำนวน   120,000 ชุด และยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด และมีวัตถุดิบพร้อมผลิตยาน้ำกัดเท้าอีก 1 แสนหลอด 

     “การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวถือเป็นภารกิจที่สำคัญขององค์การเภสัชกรรมในการสำรองยาและเวชภัณฑ์สำหรับภาวะฉุกเฉินของประเทศ” ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าว