องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดส่งยาโอเซลทามิเวียร์ รักษาไข้หวัดใหญ่ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

5 ตุลาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

   

      จากสถานการณ์โรค ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ขยายเป็นวงกว้าง จนส่งผลให้มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น 4-5 เท่า องค์การเภสัชกรรมจึงได้เร่งผลิต และเริ่มจัดส่งยาโอเซลทามิเวียร์ ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
     ยาโอเซลทามิเวียร์สำหรับเด็กเล็ก ขนาด 30 มิลลิกรัม  ที่มีการสั่งซื้อเข้ามาในช่วงเดือน ส.ค - ก.ย 66 มีการจัดส่งถึงโรงพยาบาลบางส่วนแล้ว อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์  โรงพยาบาลบางใหญ่ โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดอื่นๆ จะเร่งกระจายให้เร็วที่สุด 

 

     ส่วนขนาด 45 มิลลิกรัม สำหรับเด็กโต ได้มีการผลิตและขึ้นคลังพร้อมกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 และขนาด 75 มิลลิกรัม สำหรับผู้ใหญ่นั้น จะเริ่มทยอยจัดส่งได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ขณะเดียวกันมีวัตถุดิบสำหรับผลิตยาโอเซลทามิเวียร์ประมาณ 2,800 กิโลกรัม สามารถผลิตเป็นยาโอเซลทามิเวียร์ ได้ประมาณ 26 ล้านเม็ด