องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยา ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ จีพีโอ เฮลทิแคร์ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ทุกสาขา

5 ตุลาคม 2566
ขนาดตัวอักษร


เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยา ไม่มีค่าใช้จ่าย
ณ จีพีโอ เฮลทิแคร์ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ทุกสาขา
รายชื่อร้านยาองค์การเภสัชกรรม

1. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้าม ร.พ.รามาธิบดี
2. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขายศเส ด้านข้าง ร.พ.หัวเฉียว
3. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาจรัญสนิทวงศ์
4. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย
5. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
6. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
7. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขากระทรวงสาธารณสุข
8. ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขารังสิตใกล้ตลาดสี่มุมเมือง

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  : https://page.line.me/?accountId=gpohealthicare&fbclid=IwAR3FqFsJ7DWweAIh4su8fj4Tgfb-aV3_tzGLdFnBN2sI4ELrjTRVOGeAqdQ