องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

11 – 20 สิงหาคม นี้ องค์การเภสัชกรรมขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

9 สิงหาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

   

      องค์การเภสัชกรรมขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2566 ณ อาคาร 9-11 อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้ แนวคิด  For Bright and Creative Generations ส่งเสริมการเกิดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตามแนวทางพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ BCG Model (Bio – Circular – Green Economy)

     โดยภายในบูธขององค์การเภสัชกรรม หมายเลข 24-25 จัดให้มีนิทรรศการ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่เภสัชกรขององค์การเภสัชกรรมกับภารกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การวิจัยพัฒนา การผลิตยา วัคซีน และเวชภัณฑ์เพื่อความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ  ประกอบด้วยเนื้อหาอาทิเช่น ภาพรวมขององค์การเภสัชกรรม บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรกับการทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์การเภสัชกรรม  และขั้นตอนกว่าจะมาเป็นยา รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์การเภสัชกรรม

     การจัดกิจกรรม workshop วันละ 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. และรอบที่ 2 เวลา 14.00 น. - 14.30 น.วันที่ 11 สิงหาคม และวันที่ 19 สิงหาคม)   เรื่อง มาลองบรรจุผงยาลงแคปซูลกันเถอะ วันที่ 12 - 14 สิงหาคม เรื่อง  เชื้อจ๋า....ฉันลาก่อน (ทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ)  วันที่ 15 - 17 สิงหาคม เรื่อง กระบวนการฉีดไข่ เพื่อผลิตวัคซีน และวันที่ 18 สิงหาคม และวันที่ 20 สิงหาคม เรื่อง มาทำครีมบำรุงผิวกันเถอะ 

 

     นอกจากนี้ เวลา : 11.30 น. – 12.00 น.ของทุกวัน (เว้นวันที่ 18,19 สิงหาคม)จัดให้มีการสนทนาให้ความรู้ หัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรกับการทำงานในองค์การเภสัชกรรม" เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีตู้ถ่ายภาพ(Photo booth) ให้ร่วมถ่ายภาพตลอดทั้งวันอีกด้วย

       จึงขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมที่บูธขององค์การเภสัชกรรมได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามวันและเวลาดังกล่าว