องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer (CIO)

14 กรกฎาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

     
     ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ Chief Innovation Officer (CIO) จาก ดร.พันธุ์อาจ  ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นรางวัลที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากร ที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กร และเป็นผู้ที่สร้างความภาคภูมิใจในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนของประเทศไทยไปสู่การเป็น  “ชาติแห่งนวัตกรรม” ที่ห้องบอลรูม ชั้น B1 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ เมื่อคืนวันที่ 13 กรกฎาคม 2566