องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์

19 เมษายน 2566
ขนาดตัวอักษร

ในวันที่ 19 เม.ย. 66 คุณวิมลมาศ ดิลกวิลาส รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ระบบการเพาะปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการตรวจวิเคราะห์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์และสารสำคัญอื่น ๆ ณ อาคารฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี