องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ร่วมการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1

20 เมษายน 2566
ขนาดตัวอักษร

ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ความต้องการด้านงานวิจัยพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์" ในการประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 1 นโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรมและการนำไปใช้ประโยชน์ของพืชกัญชา กัญชงและกระท่อม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 เมษายน 2566