GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

April 17 2024
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม ลงนามความร่วมมือโครงการ

ร่วมพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช


 

          นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการร่วมพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช ระหว่างมูลนิธิกสิกรไทยกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บอกซ์ ทั้งนี้ องค์การเภสัชกรรมจะร่วมส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย เพื่อการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชยา สนับสนุนข้อมูลด้าน วิชาการของพืชยา ตั้งแต่การปลูก การสกัด การควบคุมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนเป็นยา หรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ และการผลิตเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ให้แก่มูลนิธิกสิกรไทย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566