องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ปลัดสธ.ประชุมบอร์ด อภ.ครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม

24 มีนาคม 2566
ขนาดตัวอักษร

     
     วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำองค์การเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม” ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยมีนายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ หลังจากนั้น มีการประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ครั้งที่ 3/2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม มอบนโยบายการทำงาน จะสานต่อการดำเนินงานขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่งคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน ร่วมกับคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม  ณ  ห้องประชุม องค์การเภสัชกรรม