องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม (GPO) มีผลิตภัณฑ์ รักษาโควิด-19พร้อมจำหน่ายทั้งภาครัฐและเอกชน

3 เมษายน 2567
ขนาดตัวอักษร

     

     พญ.มิ่งขวัญ  สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  พบว่า ประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยสัปดาห์ที่แล้ว (24 -30 มีนาคม 2567) มีผู้ป่วยจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ประมาณ 728 คน  ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง จำนวน 215 คน ผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 76 คน รวมถึงผู้เสียชีวิตรายใหม่ 2 คน เฉลี่ย 1 คน/สัปดาห์ ทั้งนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่า ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่เชื้อมีความสามารถในการแพร่ระบาดได้รวดเร็วขึ้น ประกอบกับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองลดลง เป็นเหตุให้จำนวนผู้ป่วยยังคงมีอยู่ รวมถึงประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ ปัจจุบัน สายพันธุ์โควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทยและต่างประเทศ คือสายพันธุ์ JN.1. ดังนั้นการรักษาพยาบาลยังต้องมีความจำเป็น ( ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 )  


     ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์การฯ ได้ผลิตยาตามแนวทางการรักษา คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ และยาโมโนเวียร์ หรือชื่อสามัญทางยาคือ ยาโมลนูพิราเวียร์ (Molnupiravir)  ในรูปแบบแคปซูล ขนาด 200 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นรายการยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19  สำหรับผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีการสำรองยาโมลนูพิราเวีย ไว้อย่างเพียงพอ และมีวัตถุดิบที่สามารถผลิตยาได้อย่างต่อเนื่อง

     หากท่านใดมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ติดต่อที่ Contact Center โทร.1648  หรือร้านยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขา  ประกอบด้วย  (1) สาขาราชเทวี (สำนักงานใหญ่) ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี  โทร.0-2203-8847 และ 0-2203-8849   (2) สาขายศเส ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2222-5931 และ 0-2225-6367  (3)สาขาจรัญสนิทวงศ์ โทร. 0-2412-9377 (4) สาขาเทเวศร์ เยื้องธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2282-0729  (5) สาขารังสิต ใกล้ตลาดสี่มุมเมืองโทร.0-2536-3526 และ 0-2536-4086 (6) สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย์ อาคาร 2 ชั้น 1 โทร.0-2951-0925 และ 0-2590-6034  (7) สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-2354-9061 (8)สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โทร. 0-2143-8768