องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ขององค์การเภสัชกรรม

3 เมษายน 2567
ขนาดตัวอักษร