องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมการดำเนินงาน

2 เมษายน 2567
ขนาดตัวอักษร


ดร.ภญ.อรศิริ ศรีคุณ ผู้อำนวยการกองวิจัยวัตถุดิบและเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม พระรามที่ 6 วันที่ 2 เมษายน 2567