องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

31 มีนาคม 2567
ขนาดตัวอักษร


องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมโครงการพาหมอไปหาประชาชน  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ประชาร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร