องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

คณะเภสัชกรจาก สสจ. และโรงพยาบาลในสังกัด สป. จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมการดำเนินงาน

27 มีนาคม 2567
ขนาดตัวอักษร


ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรากูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ โรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับคณะเภสัชกรจาก สสจ. และโรงพยาบาลในสังกัด สป. จ.พิษณุโลก ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของการผลิตและการประกันคุณภาพ ณ โรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 มีนาคม 2567