องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา หารือความร่วมมือ

21 กุมภาพันธ์ 2567
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม โดย พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Mr.Thor Stadil THORNICO'S founders ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567