องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

อภ.ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน

12 กุมภาพันธ์ 2567
ขนาดตัวอักษร

          


       องค์การเภสัชกรรมร่วมจัดงานและสนับสนุนการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์และแสดงนิทรรศการยารักษากลุ่มโรคประสาทส่วนกลาง ยารักษาหลอดเลือดและหัวใจ ยาต้านไวรัส ยา ARV และยาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติด้านสุขภาพ

     โดยมี นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมบูธองค์การเภสัชกรรม พร้อมร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งนี้ในงานดังกล่าวได้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประเทศไทยสุขดี รวมทั้งยกระดับและพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้มีความพร้อมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแชฟไฟร์ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี