องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย หารือแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านการพัฒนายาชีววัตถุ

31 มกราคม 2567
ขนาดตัวอักษร

องค์การเภสัชกรรม โดย พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานองค์การเภสัชกรรมร่วมให้การต้อนรับนายเพ็ดโดร พาวโบว แซน จอร์จ โรดริกุ๊ซ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคิวบาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กองลาตินอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือแสวงหาโอกาสความร่วมมือด้านการพัฒนายาชีววัตถุระหว่างองค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานผู้พัฒนาและผลิตชีววัตถุในประเทศคิวบา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วันที่ 31 มกราคม 2567