องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

GPO ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางนําครัวไทยสู่ครัวโลก ประจำปี 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567
ขนาดตัวอักษร

นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ร่วมพิธีเปิดงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางนําครัวไทยสู่ครัวโลก ประจำปี 2567 จัดโดยหอการค้าจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดงาน ภายในงาน องค์การเภสัชกรรม โดยกองการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและกองค้าปลีกภาคเอกชน ร่วมออกบูธนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย ในระหว่างวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม