องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา หารือความร่วมมือ 21 กุมภาพันธ์ 2567

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ Thornico Group จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Mr.Thor Stadil THORNICO'S

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 13 กุมภาพันธ์ 2567

ภญ.ศุภราศรี เพิ่มเจริญ ผู้จัดการโรงงานผลิตยารังสิต 1 และ ภญ.อัญเชิญ ตันติสังวรางกูร ผู้จัดการการประกันคุณภาพ 1 ให้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์

อภ.ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน 12 กุมภาพันธ์ 2567

อภ.ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบัตรทอง 30 บาท 13 ด้าน

องค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดร. ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมให้การต้อนรับนายอัรดะชีร เกาะดีรี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทาจิกิสถานประจำประเทศไทย

GPO ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางนําครัวไทยสู่ครัวโลก ประจำปี 2567 8 กุมภาพันธ์ 2567

นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ร่วมพิธีเปิดงานนครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย

คณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ภูฏาน เยี่ยมชมการดำเนินงาน 6 กุมภาพันธ์ 2567

ภญ.สุพร อิงอุดมนุกูล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎระเบียบกัญชาของกระทรวงสาธารณสุข ราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดสาขาภาคเหนือ 23 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน และมีสิทธิทดสอบจิตวิทยา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 23 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน (ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองดิจิทัลโซลูชั่น) 22 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกแผนงานกลยุทธ์ โทร. 02-2038150

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และบัญชีรายชื่อสำรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (ตำแหน่ง นักการตลาด วิศวกร ช่างเขียนแบบ) 20 กุมภาพันธ์ 2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO