องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อทั้งหมด
วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ 25 กันยายน 2566

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ 24 กันยายน 2566

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 22 กันยายน 2566

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

22 – 29 กันยายน 66 นี้ อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี 20 กันยายน 2566

22 – 29 กันยายน 66 นี้อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี

GPO ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 12 กันยายน 2566

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 ร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกฟรี และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ GPO ทางเว็บไซต์ GPO Planet ราคาลดพิเศษ เฉพาะวันที่ 11-13 กันยายน นี้

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School 2023 ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การฯ 28 สิงหาคม 2566

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การองค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวน 12 โรงเรียน

ข่าวรับสมัครงาน

อ่านต่อทั้งหมด
ประกาศองค์การเภสัชกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการขาย 2 สังกัดสาขาภาคใต้ 20 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคค โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) 20 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 14 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02 2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิ เภสัชศาสตร์) 5 กันยายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO