GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ September 27 2023

วันเภสัชกรโลก ( World Pharmacist Day ) วันที่ 25 กันยายนของทุกปี องค์การเภสัชกรรม เป็นองค์กรหลักเพื่อความมั่นคงทางยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน มีบุคลากรหลากหลายความเชี่ยวชาญ

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ September 27 2023

ดร.ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ September 27 2023

องค์การเภสัชกรรมแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

22 – 29 กันยายน 66 นี้ อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี September 27 2023

22 – 29 กันยายน 66 นี้อย่าพลาด งานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 ที่ ร้านขายยาจีพีโอ เฮลทิแคร์ องค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี

GPO ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 September 27 2023

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ร่วมจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด-19 ชมผลงานความคืบหน้าพัฒนาวิจัยนวัตกรรมวัคซีนโควิด-19 ร่วมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกฟรี และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ GPO ทางเว็บไซต์ GPO Planet ราคาลดพิเศษ เฉพาะวันที่ 11-13 กันยายน นี้

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School 2023 ให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การฯ September 27 2023

องค์การเภสัชกรรมจัดโครงการ GPO Healthy School ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะที่ดีและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล แก่นักเรียนในโรงเรียนรอบพื้นที่องค์การองค์การเภสัชกรรม ทั้ง 4 พื้นที่ จำนวน 12 โรงเรียน

ประกาศองค์การเภสัชกรรม รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานการขาย 2 สังกัดสาขาภาคใต้ September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคค โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิเภสัชศาสตร์) September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกงานบุคคล โทร. 02 2038155 หรือ Facebook : HRGPO

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม (วุฒิ เภสัชศาสตร์) September 27 2023

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกงานบุคคล โทร. 02-2038155 หรือ Facebook : HRGPO