GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Press Release

องค์การเภสัชกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านการประเมิน ITA ระดับ A พร้อมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ December 10 2023

องค์การเภสัชกรรม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่ผ่านการประเมิน ITA ระดับ A พร้อมประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

องค์การเภสัชกรรมจัดโปรโมชัน GPO CURMIN & GPO SIBANNAC ลดราคาสูงสุด 50% ต้อนรับปีมะโรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567 December 10 2023

องค์การเภสัชกรรมจัดโปรโมชัน GPO CURMIN & GPO SIBANNAC ลดราคาสูงสุด 50% ต้อนรับปีมะโรง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2566 - 15 มกราคม 2567

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น December 10 2023

องค์การเภสัชกรรมเดินหน้าวิจัย พัฒนา ยาต้านไวรัสเอดส์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่เหมาะสม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง December 10 2023

องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จับมือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

องค์การเภสัชกรรม จับมือ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ December 10 2023

องค์การเภสัชกรรม จับมือ บริษัท บ้านโป่ง โนวิเทท จำกัด พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

องค์การเภสัชกรรมมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชุด ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง December 10 2023

องค์การเภสัชกรรมมอบ ชุดตรวจ ATK จำนวน 20,000 ชุด และหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชุด ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

27 ตุลาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมขอเชิญร่วมงาน “วันสะเก็ดเงินโลก” ณ ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี December 10 2023

27 ตุลาคมนี้ องค์การเภสัชกรรมขอเชิญร่วมงาน “วันสะเก็ดเงินโลก” ณ ร้านขายยาองค์การเภสัชกรรม สาขาราชเทวี

องค์การเภสัชกรรมวิจัยพัฒนาและผลิตยารักษาโรคสะเก็ดเงิน เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น December 10 2023

องค์การเภสัชกรรมวิจัยพัฒนาและผลิตยารักษาโรคสะเก็ดเงิน เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

องค์การเภสัชกรรม(อภ.) เร่งผลิตและจัดส่งยาโอเซลทามิเวียร์ รักษาไข้หวัดใหญ่ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้ป่วย December 10 2023

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยถึง ความคืบหน้าการผลิตยา โอเซลทามิเวียร์(Oseltamivir) ยารักษาไข้หวัดใหญ่ และการกระจายยาไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ว่า เพื่อให้ยาทันต่อความต้องการของผู้ป่วย องค์การฯได้มีการเพิ่มกำลังการผลิต

องค์การเภสัชกรรมเตรียมพร้อมผลิตและสำรองยาชุดผู้ประสบภัย รองรับสถานการณ์น้ำท่วม December 10 2023

องค์การเภสัชกรรมเตรียมพร้อมผลิตและสำรองยาชุดผู้ประสบภัย รองรับสถานการณ์น้ำท่วม

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดส่งยาโอเซลทามิเวียร์ รักษาไข้หวัดใหญ่ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ December 10 2023

องค์การเภสัชกรรมเร่งจัดส่งยาโอเซลทามิเวียร์ รักษาไข้หวัดใหญ่ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยา ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ จีพีโอ เฮลทิแคร์ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ทุกสาขา December 10 2023

เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ รับยา ไม่มีค่าใช้จ่าย ณ จีพีโอ เฮลทิแคร์ ร้านยาองค์การเภสัชกรรม ทุกสาขา