GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

Marijuana cultivation and development

Research Archives
กัญชาเมดิคัลเกรด ออกดอกแล้ว! September 27 2023

กัญชาทางการแพทย์ ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี โดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยเกษตรพืชกัญชา ภายใต้มาตรฐานเมดิคัลเกรด

ปลูกแล้ว!! กัญชาทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย September 27 2023

องค์การเภสัชกรรมปลูกแล้ว ปลูกจริง กัญชาทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกของอาเซียน (AEC) ตามมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Grade)

รมว สธ ตรวจเยี่ยมโรงปลูกกัญชามาตรฐานเมดิคัลเกรดของ อภ September 27 2023

รมว สธ ตรวจเยี่ยมโรงปลูกกัญชามาตรฐานเมดิคัลเกรดของ อภ

สายพันธุ์กัญชากับสารสำคัญทางการแพทย์ September 27 2023

“กัญชา” กลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองเป็นอย่างมาก ไม่ใช่แค่ว่า โอกาสที่จะได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่หลายคนก็สนใจ

ใกล้ความจริง น้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด จากต้นอ่อน-ออกดอก สู่สารสกัดเพื่อผู้ป่วย September 27 2023

นับตั้งแต่องค์การเภสัชกรรม(อภ.) แถลงความคืบหน้าโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ “กัญชาเมดิคัลเกรด ออกดอกแล้ว”

ข้อแตกต่าง ‘กัญชา-กัญชง’ สารสำคัญทางการแพทย์ September 27 2023

หลายคนอาจเคยสงสัยว่า “กัญชา” กับ “กัญชง” แตกต่างกันอย่างไร และกัญชง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หรือไม่..

Research and Production

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง? September 27 2023

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง?

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ September 27 2023

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์โอกาสเพื่อผู้ป่วยชาวไทย September 27 2023

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โอกาส และ ทางเลือกใหม่ เพื่อผู้ป่วยชาวไทย

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย September 27 2023

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade September 27 2023

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade

ทิศทาง อภ. สู่ความร่วมมือขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ September 27 2023

องค์การเภสัชกรรม ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำการปลูก ผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่เรายังมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง