GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

Research and Production

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง? September 27 2023

ประชาชนเข้าถึงสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรดได้ที่ไหนบ้าง?

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ September 27 2023

คืบหน้า กัญชาเมดิคัลเกรด องค์การเภสัชกรรม เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเตรียม เข้าสู่กระบวนการสกัดเป็นผลิตภัณฑ์

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์โอกาสเพื่อผู้ป่วยชาวไทย September 27 2023

สารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ โอกาส และ ทางเลือกใหม่ เพื่อผู้ป่วยชาวไทย

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย September 27 2023

สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade September 27 2023

กว่าจะเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ Medical Grade

ทิศทาง อภ. สู่ความร่วมมือขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ September 27 2023

องค์การเภสัชกรรม ไม่ได้เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ทำการปลูก ผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่เรายังมีความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง

“กัญชาเมดิคัลเกรด” กับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ September 27 2023

การผลิตน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ล้วนผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์ ไม่ใช่แค่การปลูก ผลิต การขนส่ง แต่รวมทั้งในเรื่องของการวิจัยทางคลินิก

ทิศทางการพัฒนาสูตรตำรับใหม่ “สารสกัดกัญชาทางการแพทย์” September 27 2023

ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม พัฒนากัญชาเมดิคัลเกรดอยู่ 3 สูตร แต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาเป็นสูตรอื่นๆ อีก..

องค์การเภสัชกรรม...กับก้าวสำคัญ ขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยไทย September 27 2023

การเปิดตัวการปลูกต้นอ่อนกัญชาภายในโรงเรือนระบบปิด ซึ่งถูกกฎหมายแห่งแรกในอาเซียนและประเทศไทยและเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในเดือนกรกฎาคม 2562

ต่อยอดงานวิจัยกัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วย September 27 2023

แนวทางการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรมนั้น จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย

กัญชาทางการแพทย์กับมาตรฐานการปฏิบัติข้อมูลสารสนเทศที่ดี GLP (Good Laboratory Practices) September 27 2023

องค์การเภสัชกรรม กำลังจัดระบบบิ๊กดาต้า ซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์

“กัญชาเมดิคัลเกรด” กับมาตรฐาน การปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดี (GSP : Good Security Practice) September 27 2023

“การดำเนินการเรื่องกัญชาเมดิคัลเกรด ทุกขั้นตอนล้วนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่ดี หรือ GSP ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยในโรงเรือนระบบปิดที่ใช้ปลูกกัญชาเท่านั้น