GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

GPO :

INNOVATIVE CARE FOR LIFE

Login to Product information center

General Articles

บทสัมภาษณ์ "THE GREEN HOPE" ดร.ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ September 27 2023

นิตยสาร LIPS ฉบับเดือนเมษายน 2565

ฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโควิด-19 September 27 2023

ฟ้าทะลายโจรกับการรักษาโควิด-19

สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล (Curcuminoids Capsule) ขององค์การเภสัชกรรม September 27 2023

สารสกัดขมิ้นชันแคปซูล (Curcuminoids Capsule) ขององค์การเภสัชกรรม

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ชนิดหยดใต้ลิ้น High THC September 27 2023

ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ ชนิดหยดใต้ลิ้น High THC

องค์การเภสัชกรรม ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชาเพื่อการแพทย์สู่ตลาดโลก September 27 2023

องค์การเภสัชกรรม ต้นแบบส่งออกช่อดอกกัญชาเพื่อการแพทย์สู่ตลาดโลก

องค์การเภสัชกรรม ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รายแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP September 27 2023

องค์การเภสัชกรรม ผู้ปลูกกัญชาทางการแพทย์รายแรกของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

Medical Marijuana Articles

แนวทางการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาเมดิคัลเกรด กับโรคสมองเสื่อม September 27 2023

“สำหรับกลุ่มที่สารสกัดกัญชาน่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ และต้องมีการศึกษาวิจัยนั้น ขณะนี้ทางสถาบันฯ ได้เตรียมศึกษาใน 3 โรค คือ โรคพาร์กินสันที่ควบคุมอาการไม่ได้ โรคปวดประสาทใบหน้า และโรคสมองเสื่อมที่มีภาวะทางจิต...”

ติดตามการวิจัยสารสกัด ‘กัญชาเมดิคัลเกรด’ ต่อภาวะปวดประสาท September 27 2023

ภาวะปวดประสาท เป็น 1 ใน 4 โรค/ภาวะ ที่ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดอยู่ในกลุ่มโรคหรือภาวะที่สารสกัดจากกัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้

ข้อควรระวังสารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด กับการวิจัยโรคลมชักในเด็ก September 27 2023

ถูกกล่าวถึงกันมากสำหรับความหวังในการนำสารสกัดกัญชาทางการแพทย์มาใช้รักษาโรคลมชักในเด็ก ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนในส่วนของการวิจัยพัฒนา

เตือน! อันตรายใช้สารสกัดกัญชา นอกเหนือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ September 27 2023

แม้ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมทั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต่างเดินหน้าวิจัยการใช้สารสกัดกัญชารักษาโรคตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แต่ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้สารสกัดกัญชา เนื่องจากไม่ใช่ว่า ผู้ป่วยทุกคนจะสามารถใช้ในการรักษาโรคได้

ตอบข้อสงสัย “สารสกัดกัญชา” ผลกระทบต่อจิตเวช September 27 2023

แม้สารสกัดกัญชา จะมีประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ในแง่ของการรักษากลุ่มอาการทางจิตเวช ก็ยังเกิดคำถามถึงความเป็นไปได้...

แนวทางการใช้สารสกัดกัญชาเมดิคัลเกรด กับโรคผิวหนัง September 27 2023

โรคสะเก็ดเงิน กลายเป็นอีกโรคที่ถูกจับตามองว่า สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ อาจเป็นทางเลือกในการรักษาโรคนี้ได้