องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

องค์การเภสัชกรรม

สรรสร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เปิดตัว GPO PRO LAB ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 สร้างมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผู้บริโภค 22 มีนาคม 2566

องค์การเภสัชกรรม (GPO) จัดงานเปิดตัว GPO PRO LAB ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ กัญชงเพื่อสุขภาพ ตลอดจนสมุนไพรและยาแผนปัจจุบัน พร้อมรับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาน้ำมันกัญชาหยอดใต้ลิ้น เป็นรายแรกของประเทศ มุ่งสร้างต้นแบบมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อผู้บริโภค

เจ้าหน้าที่จากสมาคมอุตสาหกรรมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีกัญชงกัญชาแห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย (MHIRA) เยี่ยมชมการดำเนินงาน 27 กุมภาพันธ์ 2566

นางสาววิมลมาศ ดิลกวิลาศ รองผู้อำนวยการฝ่ายสมุนไพรและเภสัชเคมีภัณฑ์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสมาคมอุตสาหกรรมงานวิจัยด้านเทคโนโลยีกัญชงกัญชาแห่งประเทศมาเลเซีย ภายใต้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย (MHIRA) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของประเทศฟิลิปปินส์ในการจัดงาน HSC Executive Tour 3.0

องค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมงานครบรอบ 62 ปี National Day & ครบรอบ 32 ปี Liberation Day แห่งรัฐคูเวต 24 กุมภาพันธ์ 2566

ภญ.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้เชี่ยวชาญ 10 เป็นตัวแทนองค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมงานครบรอบ 62 ปี National Day & ครบรอบ 32 ปี Liberation  Day แห่งรัฐคูเวต โดยเข้าพบเอกอัครราชทูตแห่งรัฐคูเวตประจำประเทศไทย

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมการดำเนินงาน 24 กุมภาพันธ์ 2566

ภญ.สิวินีย์ วัฒิธรรม ผู้อำนวยการกองการผลิต เป็นตัวแทน ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตยารังสิต 1

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง