องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

องค์การเภสัชกรรม

รับผิดชอบชีวิต ผลิตยาคุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

องค์การเภสัชกรรม (GPO) พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เนื่องในวันเอดส์โลก 30 พฤศจิกายน 2565

องค์การเภสัชกรรม (GPO) พัฒนายาต้านไวรัสสูตรใหม่ GPO-Hep C เพื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม สอดคล้องแนวคิด “Equalize ทำให้เท่าเทียม” เนื่องในวันเอดส์โลก

เปิดรับสมัคร ผอ.องค์การเภสัชกรรมคนใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ธ.ค.65 15 พฤศจิกายน 2565

องค์การเภสัชกรรม ( อภ.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ด้วย นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 11 เมษายน 2566 องค์การเภสัชกรรมจึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

คณะผู้บริหารจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เยี่ยมชมการดำเนินงาน 14 พฤศจิกายน 2565

นายรังษี ปัดลี รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม พร้อมคณะผู้บริหารองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

พนักงานองค์การเภสัชกรรม เป็นตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข ประกวดกุลบุตร ประจำปี 2565 12 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดา ประจำปี 2565 ที่ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ความรู้กัญชาทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ค้นหาเบอร์ติดต่อร้านขายยา, สาขาภาค

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง